Ugglums skola är en kommunal grundskola i Partille kommun och ligger i den kommundel som kallas Sävedalen. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs nio.

Verksamheten på skolan

På Ugglums skola strävar man efter att eleverna ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Målet är att varje elev ska kunna hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande och därigenom stimuleras till att våga ta huvudrollen i sitt eget liv. Kunskap utvecklas i samspel med andra och i ett växelspel mellan vad vi redan vet, vad vi vill uppnå, problem som uppstår och vilka erfarenheter vi gör.

Delaktighet

Viktigt för alla är att eleverna är delaktiga i sin lärprocess och involveras i bedömningen. På skolan arbetar man tematiskt och ämnesintegrerat och betonar utbildningens betydelse för en hållbar utveckling.

Trygghet och trivsel

En förutsättning för lärande är att eleverna känner sig trygga på skolan, fysiskt, psykiskt och socialt, därför pågår alltid ett aktivt värdegrundsarbete som leds av ett trygghetsteam. Pedagoger arbetar med utgångspunkt från främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Dessutom har skolan en fadderverksamhet där förskoleklass och årskurs nio möts i olika aktiviteter.

Från förskola till skola

I Ugglums område ses förskoleklassen som en brygga från förskola till grundskola och man fångar upp barnens intressen och utgår från barnens nyfikenhet genom att uppmuntra barnen att våga och vilja prova nytt. I förskoleklassen finns inga kunskapskrav.

Fritidshem

Om Ugglums skolas fritidshem

På Ugglums skolas fritidshem vill vi ge eleverna en meningsfull och utvecklande fritid. Vi lyssnar in barnens intressen och önskemål i våra års- och veckoplaneringar och ser till att skapa gemensamma aktiviteter på hela Ugglums skola.

 

Ugglums skolas fritidshem erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn från förskoleklass till årskurs 3. För elever från årskurs 4 till 6 finns vår fritidsklubb.

Aktiviteter

Varje avdelning brukar ha en aktivitet per dag, som till exempel fritidsgympa, besök i skogen, pyssel, bak eller skapande.

Avdelningar

Varje årskurs och varje förskoleklass (3 stycken) bildar en varsin fritidshemsavdelning.

 

Fritidshemmets lokaler är desamma som skollokalerna. Fritidsklubben finns i C-husets undervåning.

Måltider

På fritidshemmet serveras frukost och mellanmål varje skoldag.

 

På fritidsklubben serveras mellanmål varje skoldag.

Öppettider

Öppettider Ugglums skolas fritidshem: från klockan 6 till 18, klockan 17 slås avdelningarna (årskurs F-3) ihop för att gemensamt vistas i fritidsklubbens lokaler. Samma öppettider gäller under loven.

 

Öppettider Ugglums skolas fritidsklubb: från skoldagens slut till klockan 17. Under loven får de elever som har plats på fritidsklubben vara där mellan 10 och 17.