Öjersjö Storegård är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som heter Öjersjö. På skolan går elever från årskurs fem till och med årskurs nio.

Verksamheten på skolan

På Öjersjö Storegård arbetar man i arbetslag där flera pedagoger tar ett gemensamt ansvar för elevgrupperna som ingår i laget. Pedagogerna arbetar nära eleverna och är tillgängliga för dem så att alla ska bli sedda och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolans pedagoger är kunniga, engagerade och ligger i framkant vad gäller utveckling av undervisningen för att öka elevernas lärande.

Trygghet och trivsel

Skolans förhållningssätt innebär bland annat att man respekterar varandra, lyssnar på varandra, utvecklas, utmanas och lär sig att ta ett ökat ansvar med stigande ålder. Genom att detta genomsyrar verksamheten så möjliggörs att alla barn och ungdomar i Öjersjö kan känna sig trygga och få den bästa miljön för utveckling och lärande.

Öjersjö Storegårds vision

Att vara den goda skolan med gruppen som plattform och individen i fokus. En gemensam arbetsplats där var och en möts, respekteras och utmanas i sitt lärande och sin kunskapsutveckling varje dag.

Verksamheten i hela Öjersjö

Förskola och skola i Öjersjö spänner från det lilla barnet till tonåringen och vi strävar efter att våra barn och elever i förskola, skola och grundsärskola skall finnas i ett positivt sammanhang och en miljö präglad av lärande och utveckling. Vi har höga ambitioner och strävar efter att alla som växer upp i Öjersjö skall minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik.