Bra mat i förskolan och skolan är viktig för hälsan, inlärningen och för att barnen ska orka med hela dagen. Att maten som serveras är vällagad, god och näringsrik är lika viktigt som att miljön som maten serveras i upplevs som bra och att de som äter där gör det i lugn och ro.

Både i förskolan och i skolan uppmuntras barnen och eleverna till bra matvanor och erbjuds mat som ger god hälsa på sikt. Måltiderna innehåller mycket grönsaker och rotfrukter, en låg halt av mättat fett och få sockerrika livsmedel. Partille kommun har en kostpolicy som utgår ifrån Livsmedelsverkets rekommendationer om bra måltider i förskolan och bra mat i skolan.

Skolmatsedel

Partille kommuns skolor utgår ifrån en gemensam matsedel där vissa skillnader kan förekommer. Alla förskolor har en egen matsedel men utgår ifrån samma huvudråvara som skolorna. Majoriteten av förskolor och skolor i Partille publicerar sina lokala matsedlar på www.dinskolmat.se. Via den tillhörande appen DinSkolmat kan du även enkelt ta del av respektive verksamhets veckomatsedel i din mobiltelefon.

Specialkost

Specialkost erbjuds av medicinska, etiska och religiösa skäl till elever inom förskola, skola och barnomsorg i Partille kommun. För att få specialkost av medicinska skäl krävs att du gör en ansökan om specialkost och bifogar ett medicinskt intyg. För att få specialkost av etiska och religiösa skäl krävs att du gör en specialkostansökan.

Ansök om specialkost

För att ansöka om specialkost för ditt barn fyller du i e-tjänsten Anmälan om specialkost i förskola, skola och gymnasium. Ansökan görs i samband med att barnet ska börja i förskolan, hos dagbarnvårdare eller i skolan. Under barnets inskolningsperiod träffas förälder, inskolningsansvarig pedagog och kokerska för att diskutera kring barnets mat. 

För att göra ansökan behöver du ett Bank-ID. Saknar du detta går det bra att göra ansökan via pappersblankett. Kontakta kommunens kundcenter för att få en pappersblankett.

Ändringar av kosten 

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att informera köksansvarig inom barnomsorg, förskolan och skolan om barnets eller en elevens kost ändras. Vid större ändringar av kosten krävs nytt medicinskt intyg.

Frånvaroanmälan och avbeställning 

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att meddela köket när barnet eller eleven är sjukt eller frånvarande av annan anledning och därför inte behöver specialkost den dagen.

Om ditt barn har en komplicerad födoämnesöverkänslighet, diskutera alltid detta med ansvarig i köket. Det är mycket viktigt att informera köket på skolan och eller förskolan om specialkosten ska upphöra eller om det sker någon förändring.

Kontakta kommunens kundcenter för kontaktuppgifter till respektive skolas köksmästare.

Vem kan få specialkost? 

Specialkost erbjuds av medicinska, etiska och religiösa skäl till elever inom barnomsorg, förskola, skola i Partille kommun.

  • För specialkost av medicinska skäl krävs intyg från dietist eller läkare
  • För kost av andra skäl, såsom etiska och religiösa krävs intyg från vårdnadshavare
  • Partille kommun erbjuder inte halal, kosher- eller veganmat. Vid dessa önskemål erbjuds vegetarisk mat.

Hur länge är anmälan om specialkost giltig? 

Ny anmälan om specialkost lämnas inför varje höstterminsstart. Anmälan skall vara förskolan eller skolan tillhanda senast den 1 september. Om anmälan inte inkommit tolkas detta som att barnet eller eleven äter normalkost.

Dessa regler gäller i förskola och skola om ett medicinskt intygs giltighetstid:

  • För barn och elever med livslång restriktion (glutenöverkänslighet) räcker ett medicinskt intyg för hela skoltiden
  • För barn och elever med allergi mot ägg, fisk, nötter och jordnötter gäller det medicinska intyget tre år i taget
  • För barn och elever som är allergiska mot mjölkprotein gäller medicinskt intyg ett år i taget
  • Barn och elever med laktosintolerans behöver inte lämna något medicinskt intyg. De kan äta den normala kosten, med undantag för att de inte dricker mjölk.

Vanliga frågor om måltider i förskola och skola

Varför måste jag skicka in en ny ansökan om specialkost varje läsår?

Under året sker många förändringar i form av att vissa elever flyttar och andra får en förändrad specialkost. Vi vill  kunna säkerställa att vi alltid har rätt information, därför vill vi ha en ny ansökan varje läsår.

GDPR?

I samband med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi gjort en e-tjänst för alla ansökningar om specialkost. Detta för att säkra all hantering av personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur vi som kommun behandlar dina personuppgifter.

Varför har ni infört soja?

I många fall vill barn och elever som är vegetarianer ha en måltid som liknar den som finns på ordinarie meny, exempelvis har vi fått önskemål om sojakorv på utflykter. Vi vill kunna erbjuda ett bredare utbud när det gäller vegetariska rätter, därför har vi valt att införa soja. 

Alla våra livsmedel upphandlas av Göteborgs stads upphandlingsbolag. De ställer krav och säkerställer att alla de livsmedel vi använder är säkra.