Bra mat i förskolan och skolan är viktig för hälsan, inlärningen och för att barnen ska orka med hela dagen. Att maten som serveras är vällagad, god och näringsrik är lika viktigt som att miljön som maten serveras i upplevs som bra och att de som äter där gör det i lugn och ro.

Både i förskolan och i skolan uppmuntras barnen och eleverna till bra matvanor och erbjuds mat som ger god hälsa på sikt. Måltiderna innehåller mycket grönsaker och rotfrukter, en låg halt av mättat fett och få sockerrika livsmedel. Partille kommun har en kostpolicy som utgår ifrån Livsmedelsverkets rekommendationer om bra måltider i förskolan och bra mat i skolan.

Skolmatsedel

Förskolorna och skolorna i Partille kommun serverar olika mat till sina barn och elever. Majoriteten av förskolor och skolor i Partille publicerar sina lokala matsedlar på www.dinskolmat.se Via den tillhörande appen DinSkolmat kan man även enkelt ta del av respektive verksamhets veckomatsedel i sin mobiltelefon.

Specialkost

Specialkost erbjuds av medicinska, etiska och religiösa skäl till elever inom förskola, skola och barnomsorg i Partille kommun. För att få specialkost av medicinska skäl krävs intyg från läkare eller dietist. För att få specialkost av etiska och religiösa skäl krävs också intyg. 

Ansök om specialkost

För att ansöka om specialkost för ditt barn fyller du i blanketten Specialkost på skola/förskola och hos dagbarnvårdare. Ansökan görs i samband med att barnet ska börja i förskolan, hos dagbarnvårdare eller i skolan. Under barnets inskolningsperiod träffas förälder, inskolningsansvarig pedagog och kokerska för att diskutera kring barnets mat. 

Förändringar av kost

Om ditt barns kost förändras ansvarar du som förälder för att köksansvarig informeras om förändringen. Vid större förändringar av kosten krävs nytt intyg från läkare eller dietist.  

Anmäl frånvaro till köket på skolan

När ditt barn är sjukt eller borta från skolan av någon annan anledning, är det viktigt att du som förälder meddelar köksmästaren på skolan att barnet inte behöver specialkost den dagen. Kontakta kommunens kundcenter för kontaktuppgifter till respektive skolas köksmästare.