Lillegårdsskolan är en av elva kommunala skolor i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas Lexby, vilken utgör en del av Centrala Partille. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Lillegårdsskolan är en skola med cirka 310 elever, från förskoleklass till och med årskurs 5. Skolan har ett strategiskt läge nära skogen som ofta används i skolans undervisning. Det är promenadavstånd till Partille Centrum med Kulturum och biblioteket, vilket utnyttjas regelbundet av elevgrupperna.

Arbetssätt och lärmiljö

Skolan arbetar utifrån ett flerlärarsystem, vilket innebär att det finns grundskollärare och fritidspedagoger i varje arbetslag. Eleverna går i en samlad årskurs med möjlighet till undervisning i olika gruppkonstellationer. Skolans personal har som ett av flera prioriterade mål att successivt utveckla lärmiljön med avseende på lokaler och lärstilar. Fritidshemsverksamhet finns också på skolan.

Trygghet och trivsel

På skolan finns ett trygghetsteam som tillsammans med "Schyssta kompisar" arbetar aktivt med tryggheten på skolan. Man har även återkommande aktiviteter i faddergrupperna under läsåret. Lillegårdsskolan är en certifierad Trivselledarskola, vilket innebär att utbildade elever erbjuder alla elever på skolan ett flertal roliga och spännande aktiviteter under rasterna. Detta bidrar till ökad trygghet, gemenskap, glädje, engagemang, respekt och kunskap, vilka är våra ledstjärnor.

Fritidshem

Vad gör vi på Lillegårdsskolans fritidshem?

På fritidshemmen utvecklar vi barnens sociala förmågor och kompetenser genom olika lekar, samarbetsövningar, sporter och friluftsliv. Vi erbjuder även landhockey, schackskola, kör, rockskola och orkester. Här finns två fritidshemsavdelningar samt en fritidsklubb. På Rubinen går elever i förskoleklass och på Opalen går elever årskurs 1-2. På fritidsklubben Safiren går elever årskurs 3-5.