Furulunds skola är en kommunal grundskola i Partille kommun, belägen nära Furulunds centrum. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs nio.

Verksamheten på skolan

Furan har elever från förskoleklass upp till och med årskurs fem, med
fritidshem och fritidsklubb och Lunden har elever från årskurs sex till och med årskurs nio.

Furan

Furan är en skola för alla sinnen. Modern informations- och kommunikationsteknik är ett naturligt inslag i all undervisning. Här finns lärmiljöer som passar alla elevers sätt för inlärning, bland annat en matematikverkstad, Kluran, där matematiken ges praktisk betydelse och Skaparytan, för bild och slöjd, i så väl mjuka som hårda material.

Trygghet och trivsel

Det är viktigt för alla på skolan, att alla elever känner sig trygga under hela sin skoldag. Trygghetsteam, tillsammans med trivselledare, arbetar aktivt med detta och har återkommande kompisdagar för alla elever på skolan. I arbetet  med att skapa medvetenhet och förståelse för människors livssituation och om olika kulturer, har Furan bland annat en vänskola i Uganda.

Lunden

På Lunden arbetar man aktivt med ledstjärnor i vardagen. Ett sätt att göra det på är att i all undervisning diskutera och uppmuntra till goda relationer och ett gott beteende. Alla vuxna på skolan arbetar mycket med Lundens värdegrund och förhållningssätt, och tror på elevens vilja och förmåga.

Digital kompetens

Alla elever på Lunden har egna bärbara datorer sedan några år tillbaka. Det innebär att skolan har utvecklat hög digital kompetens hos såväl elever som personal, samt förmåga att variera arbetssätt med datorn som ett verktyg för lärande.

Musikinriktning och vänskolor

Lunden har särskild inriktning mot musik vilket innebär att skolan har utökad musikundervisning för alla elever. Skolan har sedan flera år tillbaka utbyte med andra skolor, i England, Italien, Tyskland och USA. Vi möts regelbundet via internet, men även i verkligheten. Många elever har fått möjlighet att besöka dessa länder, bo i familjer och uppleva hur livet där både liknar och skiljer sig från livet i Partille.