Områden

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sökförslag

Inga sökförslag

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Partille finns det skolor i alla delar av kommunen. Här kan du läsa mer om verksamheten i grundskolor och förskoleklasser, samt om fritidsverksamhet i form av fritidshem och fritidsklubbar.

Grundskola                                   

I Partille finns 12 kommunala grundskolor och 1 fristående grundskola. Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år.

Har ni barn i grundskoleåldern och planerar att flytta till Partille eller behöver ni byta skola inom Partille kommun? Ansök om skolbyte för inflyttade och skolbyte inom Partille kommun via våra e-tjänster för barn och utbildning

Förskoleklass                              

Inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år erbjuds ni plats i förskoleklass. Du som vårdnadshavare väljer önskad skola för ditt barn under "skolvalet" som äger rum under januari månad inför kommande läsår. Valet görs via e-tjänsten Skolval som du loggar in på med din e-legitimation. Skolvalet är öppet mellan 8 januari och 31 januari 2020. Här kan du läsa de riktlinjer som gäller för skolval till förskoleklass.

Utan svenskt personnummer eller skyddad identitet?

Saknar du eller ditt barn svenskt personnummer eller har skyddad identitet? Kontakta Kundcenter för att få blanketten "In- och utflyttningsanmälan samt byte av skola" hemskickad.

Fritidshem                                    

Fritidshemmen tar emot skolbarn från början av augusti det år barnet börjar i förskoleklass. Verksamheten är öppen före och efter skoldagen.

Fritidsklubbarna vänder sig till barn från och med årskurs fyra till vårterminens slut då barnet fyller 13 år. Klubben öppnar när skoldagen är slut. Ansök om plats med e-tjänsten Förskola och fritidshem på webben.

Skolornas webbplatser

Björndammens skola 

F - årskurs 6

Furulunds skola

F - årskurs 6

Jonsereds skola

F - årskurs 5

Lexby skola

Årskurs 6 - 9

Lillegårdsskolan

F - årskurs 5

Oxledsskolan

F - årskurs 5

Skulltorps skola

F - årskurs 5

Stadsparksskolan

Årskurs 7 - 9

Ugglums skola

F - årskurs 9

Vallhamra skola

F - årskurs 9

Öjersjö Brunn

F - årskurs 4

Öjersjö Storegård

Årskurs 5 - 9

Fristående skola - Casa Montessori

För lärare, elever och vårdnadshavare
Publik sida

Frågor och svar

Vill du ändra kontaktuppgifter?

Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, använd e-tjänsterna nedan:

Använd e-tjänsten Förskola på webben om du vårdnadshavare för barn i förskolan.

Använd e-tjänsten Skola på webben om du är vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden. 

Har du frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta vårt kundcenter

Kontakta kundcenter