Skolomsorg är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Verksamheten består av fritidshem och fritidsklubb. Skolbarnen tas emot från början av augusti det år de börjar i förskoleklass till vårterminens slut då de fyller 13 år.

Fritidshem

Fritidshemmen är en integrerad del av skolans verksamhet och vänder sig till barn till och med årskurs tre. Ofta arbetar personalen i fritidshemmen också i skolan under dagen. Verksamheten pågår under den del av dagen då barnen inte vistas i förskoleklassen eller skolan samt under loven.

Fritidsklubb

Fritidsklubbarna vänder sig till barn från och med årskurs fyra till vårterminens slut då de fyller 13 år. Klubben har en friare form där barnen ges mer ansvar och öppnar när skoldagen är slut.

Ansöka om plats

Ansök om plats via e-tjänst

Säga upp plats

Uppsägningstid för en skolomsorgsplats är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Uppsägning av plats görs via e-tjänst.

Frågor och svar

Hur lägger jag in ett schema för mitt barn som går på fritids?

Om ditt barn går på fritidshem lägger du in ett schema via e-tjänsten Förskola & fritidshem på webben 

Om ditt barn är inskrivet på fritidshemmen på Björndammens skola eller Oxledsskolan är de med i pilotprojektet Lämna & Hämta. Du använder därför systemet Lämna & Hämta (inloggning med bankId) för schemahantering. 

Hur ändrar man sin inkomstuppgift?

Du ändrar dina inkomstuppgifter genom att logga in på Förskola & fritidshem på webben. Du behöver identifiera dig med e-legitmation. Saknar du e-legitimation finns det möjlighet att ladda ner en blankett via länken ovan.

Vill du ändra kontaktuppgifter?

Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, använd e-tjänsterna nedan:

Använd e-tjänsten Förskola på webben om du vårdnadshavare för barn i förskolan.

Använd e-tjänsten Skola på webben om du är vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet.

Regler

Är du arbetslös?

Barn i skolomsorg vars vårdnadshavare är arbetslös, har rätt att ha kvar sin plats upp till tio timmar i veckan. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter det att vårdnadshavaren blivit arbetslös. Avgift tas ut enligt  taxa. 

Är du föräldraledig?

Barn i skolomsorg vars vårdnadshavare är föräldraledig, får behålla sin plats en månad efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen, om inte annat beslut fattas