Fritidshem och fritidsklubbar är en del av skolans verksamhet som utbildningsförvaltningen ansvarar för. Kultur- och fritidsförvaltningen har fritidsverksamheter som fritidsgårdar och kulturskola. Den verksamheten är oftast förlagd på eftermiddagar, kvällar och helger.

Fritidshem och fritidsklubb

Skolomsorg består av fritidshem och fritidsklubb. Denna verksamhet är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn till föräldralediga omfattas inte av fritidshem eller -klubb. 

Fritidshemmen tar emot skolbarn från början av augusti det år barnet börjar i förskoleklass. Verksamheten är öppen före och efter skoldagen.

Fritidsklubbarna vänder sig till barn från och med årskurs fyra till vårterminens slut då barnet fyller 13 år. Klubben öppnar när skoldagen är slut. 

Skolbarnen tas emot från början av augusti det år de börjar i förskoleklass till vårterminens slut då de fyller 13 år. Här kan du ansöka om plats på fritidshem.

Här hittar du samtliga e-tjänster för fritidshem. Via dessa kan du som har bank-ID ansöka om och säga upp plats, ändra ditt barns schema, ändra dina inkomstuppgifter samt ändra dina kontaktuppgifter.

Kulturskola

Partille kulturskola har en verksamhet som spänner över ett brett spektra, från ministråkkurser och teaterlek för de yngsta, cello eller teater för tonåringar till sång i kammarkör för vuxna eller lunchunderhållning för seniorer. Vill du spela fagott eller i rockband? Kulturskolan erbjuder mer än 40 olika kurser att välja bland och det finns fler än 20 olika körer, orkestrar, band och ensembler att sjunga och spela med i. Kulturskolans lärare är högskoleutbildade pedagoger som brinner för att arbeta med barn och ungdomar.

Fritidsgårdar

Träffa nya vänner, få hjälp med att förverkliga dina idéer eller bara ta det lugnt och spela TV-spel. I Partille finns fyra fritidsgårdar där engagerad personal arbetar för att skapa trygga och meningsfulla mötesplatser för unga.

Frågor och svar

Hur lägger jag in ett schema för mitt barn som går på fritids?

Om ditt barn går på fritidshem lägger du in ett schema via e-tjänsten Förskola & fritidshem på webben 

Om ditt barn är inskrivet på fritidshemmen på Björndammens skola eller Oxledsskolan är de med i pilotprojektet Lämna & Hämta. Du använder därför systemet Lämna & Hämta (inloggning med bankId) för schemahantering. 

Hur ändrar man sin inkomstuppgift?

Du ändrar dina inkomstuppgifter genom att logga in på Förskola & fritidshem på webben. Du behöver identifiera dig med e-legitmation. Saknar du e-legitimation finns det möjlighet att ladda ner en blankett via länken ovan.

Vill du ändra kontaktuppgifter?

Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, använd e-tjänsterna nedan:

Använd e-tjänsten Förskola på webben om du vårdnadshavare för barn i förskolan.

Använd e-tjänsten Skola på webben om du är vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden. Här kan du ta del av nämndens budget för 2014-2016.