Barn, unga och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden är försäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller inte vid sjukdom.

Skadeanmälan

För att den skadedrabbade ska ha rätt till ersättning måste hen ha sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål samt anmält skadan till kommunens försäkringsbolag, Länsförsäkringar. Kontaktuppgifter för anmälan hittar du under rubriken "Skadeärenden privat" och "Olycksfall och sjukdom" på Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns webbplats.

Tänk på att inte slänga skadade kläder eller andra föremål t.ex. glasögon innan försäkringsbolaget medgivit detta. 

Taxiresor och ersättningar

Om eleven behöver taxi till och från skolan med anledning av olycksfallet ska den behandlande läkaren utfärda ett intyg om detta. Av intyget ska framgå under vilken period eleven behöver transport. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska Länsförsäkringar meddelas genom samma kontaktuppgifter som vid anmälan (se länk ovan).