Partille kommuns upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras kommande år. Planen uppdateras årligen.

Var beredd på att en upphandling kan starta upp till sex månader innan ett avtal löper ut eller innan önskad avtalsstart.

Partille kommuns upphandlingar annonseras ut på opic.com och upphandlingar.nu. Där kan du hämta kommunens förfrågningsunderlag för att kunna lägga anbud i någon av våra upphandlingar.

Upphandlingsplanen ska läsas upplysningsvis. Kommunen förbinder sig inte att genomföra dessa upphandlingar.

2018

Återlämningsrobot

Utskick av förfrågningsunderlag

December 2018.

Typ av upphandling

Vara

Typ av avtal

Objekt

2019

Projekterings- & byggledning för Gökegård

Utskick av förfrågningsunderlag

Januari 2019.

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Objekt

Robot Process Automation

Förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Avtalsstart

Snarast

Typ av upphandling

IT-tjänst

Typ av avtal

Objekt

Planarkitekt

Nuvarande avtal löper ut

2019-02-14

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Krossmaterial

Önskad avtalstart

2019-03-01

Typ av upphandling

Vara

Typ av avtal

Ramavtal

Vägrensslåtter

Direktupphandling

Önskad avtalsstart

2019-04-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Objekt

Extra äldreomsorgsplatser

Önskad avtalsstart

2019-04-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Lastbilstransporter

Önskad avtalsstart

2019-05-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Exploateringsingenjör

Önskad avtalsstart

2019-05-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Personlarm

Avtalet löper ut

2019-05-31

Typ av upphandling

Vara/tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Nätverk som tjänst

Önskad avtalsstart

2019-06-01

Typ av upphandling

Tjänst/vara

Typ av avtal

-

Lokalvård och fönsterputs

Avtalet löper ut

2019-06-30

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

VA-material

Önskad avtalsstart

2019-07-31

Typ av upphandling

Vara

Typ av avtal

Ramavtal

Tekniska konsulter

Inom utredning, projektledning och byggledning. Områden gata/väg/mark, VA, el, trafik, miljö, geoteknik/konstruktion, kalkyl.

Önskad avtalsstart

2019-07-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Bemanning, schema & planeringsverktyg

Önskad avtalsstart

2019-09-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Objekt

Vinterväghållning, område P, G och S1

Önskad avtalsstart

2019-10-30

Typ av upphandling

Entreprenad

Typ av avtal

Ramavtal

Entreprenad för Gökegård

Önskad avtalsstart

2019-11-01

Typ av upphandling

Entreprenad

Typ av avtal

Objekt

Fastighetsvärderingar

Avtalet löper ut

2019-11-15

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Företagshälsovård

Avtalet löper ut

2019-12-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

2020

Försäkringsmäklare

Önskad avtalsstart

2020-01-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Objekt

Maskinsopning

Avtalet löper ut

2020-02-24

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Linjemålning/Linjemarkering

Avtalet löper ut

2020-02-28

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Tolkförmedlingstjänster

Avtalet löper ut

2020-03-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Parkeringsövervakning & fordonsflytt på allmän plats

Avtalet löper ut

2020-04-30

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Drift av återvinningscentral

Avtalet löper ut

2020-08-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Objekt

Trafikskyltar & trafikmärken

Önskad avtalsstart

Snarast

Typ av upphandling

Vara

Typ av avtal

Ramavtal