För att kunna säkerställa att den kommunala hälso- och sjukvård samt sociala omsorgen om äldre och funktionsnedsatta är god, säker och likvärdig finns riktlinjer framtagna för Partille kommun. Riktlinjerna är baserade på lagstiftning och föreskrifter.

Fördelning av ansvar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS) tar fram riktlinjer för vård och omsorg. Avdelningschefer och enhetschefer ansvarar sedan för att ta fram rutiner utifrån riktlinjerna. Enhetschef ansvarar för att personalen känner till och följer de riktlinjer och rutiner som har tagits fram.

Kontakt

Om du har frågor om riktlinjerna kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS) som du når genom kundcenter eller internkatalogen.