Partille kommun har kundval inom hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Här hittar du som vill bli utförare information om ansökan och vilka krav som kommunen ställer för godkännande. För dig som redan är godkänd utförare finns information om kommunens riktlinjer, blanketter och annat som du behöver känna till.

Du som vill bli utförare

För att bli godkänd som utförare ska du uppfylla alla de krav och villkor som kommunen ställer. Vi ställer bland annat krav inom områdena kompetens, kvalitet, dokumentation, arbetsrätt, ekonomisk stabilitet och samverkan. Du hittar Partille kommuns uppdragsbeskrivning och krav för utförare av hemtjänst under rubriken dokument på den här sidan.

Så ansöker du att bli utförare

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in det tillsammans med de bilagor som efterfrågas. Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande. Om du har frågor om ansökan är du välkommen att kontakta kommunens kundvalssamordnare via kundcenter, se knapp högst upp på sidan.

Du kan avgränsa din ansökan

Du som vill bli utförare av hemtjänst inom kan ansöka om att bli godkänd för enbart serviceinsatser, enbart omsorgsinsatser eller för att utföra båda. Om du blir godkänd som utförare kan välja att erbjuda dina tjänster i hela kommunen eller i delar av kommunen. Du kan också ange ett kapacitetstak, alltså en övre gräns för hur många timmar hemtjänst ditt företag kan utföra per månad. Godkänd utförare garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer utförare.

Så hanteras din ansökan

Efter att din ansökan har handlagts kommer du att få besked om kommunens beslut inom en månad. Under semestertiden juni - augusti är handläggningstiden två månader. När ditt företag har blivit godkänt ska avtal tecknas så fort som möjligt. Godkännandet upphör att gälla om inte avtal tecknats inom en månad om dröjsmålet beror på dig. Kommunen tecknar avtal med samtliga utförare som uppfyller ställda krav och villkor men garanterar inga volymer.

Du som är godkänd utförare

Du som har blivit godkänd som utförare ska löpande ta del av den information som behövs för att fullfölja uppdraget. 

Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas

Som utförare ska du följa kommunens riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg som du hittar här. Övriga aktuella riktlinjer för utförare hittar du i under rubriken "dokument för utförare" på den här sidan. Samma krav som gäller för externa utförare gäller för den kommunala hemtjänsten.

Blanketter och underlag

Du som har blivit godkänd som utförare ska varje månad redovisa till kommunen antal timmar beställd tid, minustid och extratid som ditt företag har utfört. Redovisning ska alltid göras på kommunens blanketter för utförare in om hemtjänst nedan:

Sammanfattning beställd/utförd tid

Sammanfattning fakturerad tid omsorg, hälso- och sjukvård inklusive rehab

Extra tid ni utfört

Minustid inklusive avsagd insats från brukare

Signaturlista omsorg

Signaturlista service

Verksamhetberättelse - mall

Utbildning inom vård- och omsorg

Som godkänd utförare av hemtjänst i Partille har du och dina anställda möjlighet att delta i kommunens interna utbildningar inom vård- och omsorg. Ditt företag betalar samma avgift för utbildningen som de kommunala enheterna gör. De flesta internutbildningarna är kostnadsfria. Aktuella internutbildningar som är öppna för externa utförare hittar du längre ner på sidan.

Internutbildning

Delegeringsutbildning läkemedel

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande kompetens i läkemedelshantering. Den innehåller bland annat nedanstående punkter:

  • Vad innebär det att ha en delegering och vad säger lagen?
  • Allmän information om hur hemsjukvården fungerar och vilket arbetssätt sköterskorna har.
  • Grundläggande läkemedelsutbildning där man går igenom handhavandet av läkemedel, distributionssätt, säker hantering, dokumentation, avvikelser med mera.

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. När testet har rättats ska resultatet tas med till omvårdnadsansvarig sjuksköterska där en personlig delegering och specifik genomgång görs.

Tid och plats 

Aktuella utbildningstillfällen är den 15 juni, 22 juni, 29 juni 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 21 december samt 25 januari 2017.
Sista anmälningsdag är en vecka innan valt utbildningstillfälle.

Lokal: Abborren, Forellen, Gamla Kronvägen 82, Partille

Klockan 13 - 16

Inför utbildningen

Innan utbildning ska alla deltagare ha studerat innehållet i kursmaterialet grundligt. Kursmaterialet hittar du i dokumentet Delegeringsansvar.

Viktigt

Sen ankomst accepteras inte. Tänk på att vara i god tid, det kan vara svårt att hitta parkering Var uppmärksam på vilken lokal utbildningen sker i.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till Kjell-Inge.Johansson@partille.se. Sista anmälningsdag är en vecka innan valt utbildningstillfälle. Ange för- och efternamn, kontaktuppgifter samt från vilket företag du kommer i anmälan.

Delegeringsutbildning insulin

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kompetens i diabetes, kunskaper om insulingivning och innehåller bland annat:

  • Allmän information om hur hemsjukvården fungerar och vilket arbetssätt sköterskorna har.
  • Grundläggande utbildning i diabetes om bland annat fysiologi, olika diabetestyper och behandlingsformer samt om diabetes i vardagen.

Utbildningen förutsätter att du redan har delegering i läkemedel och avslutas med ett kunskapstest. När testet har rättats ska resultatet tas med till omvårdnadsansvarig sjuksköterska för personlig delegering och specifik genomgång.

Tid och plats

Aktuella utbildningstillfällen är 14 september, 19 oktober, 24 november och 18 januari 2017. 
Sista anmälningsdag är en vecka innan valt utbildningstillfälle.
Lokal: Utbildningen hålls i lokal Mörten på Forellen, Gamla Kronvägen 82, Partille. 
Klockan 13-16

Inför utbildningen

Innan utbildning ska alla deltagare ha studerat innehållet i kursmaterialet Diabetes grundligt.

Viktigt

Sen ankomst accepteras inte. Tänk på att vara i god tid, det kan vara svårt att hitta parkering. Var uppmärksam på vilken lokal utbildningen sker i.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till Kjell-Inge Johansson. Sista anmälningsdag är en vecka innan valt utbildningstillfälle. Ange för- och efternamn, kontaktuppgifter samt från vilket företag du kommer i anmälan.