Arbetet som mark- och exploateringsingenjör innehåller flera olika uppgifter, vilka i viss mån kan anpassas utifrån den sökandes erfarenhet och intresse. Framförallt ingår det i tjänsten att upprätta och skriva beslutsunderlag, kalkyler och avtal, samt driva förhandlingar och att vara sakkunnig inom fastighetsrätt vid genomförande av detaljplaner. Tjänsten omfattar både markförvaltningsfrågor och fysisk planering, vilket främst innebär detaljplanearbete och plangenomförande. Arbetet innebär samarbete med representanter från andra avdelningar, förvaltningar, myndigheter, byggaktörer, konsulter med flera.

Genom denna tjänst finns det möjlighet att utvecklas inom hela samhällsbyggnadsprocessen då det är stort utbyte och mycket nära samarbete med kollegor med andra kompetenser.

Kvalifikationer

Du ska vara högskole- eller civilingenjör inom lantmäteri eller med inriktning mot samhällsbyggnad, alternativt ha juridisk utbildning mot fastighetsrätt eller annan relevant högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som anses likvärdig. Som person gillar du att arbeta med andra människor och att skapa bra arbetsrelationer. Du har självinsikt och handlingskraft, kan anpassa dig efter olika situationer och hittar kreativa lösningar på olika utmaningar i samarbete med dina kollegor. Du har en god kommunikationsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du har ett stort samhällsengagemang. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga till kritisk reflektion.

Arbetsplatsbeskrivning

Framtidens Samhällsbyggare är ett unikt traineeprogram som har utvecklats gemensamt av företag och förvaltningar inom Göteborgsregionen. Genom vårt samarbetskoncept formar vi framtidens medarbetare i ett gränsöverskridande program mellan samhällsbyggnadssektorns olika branscher, företag och kommunala verksamheter. Du får chansen att utvecklas på ett sätt som även gynnar sektorn för att ta sig an framtidens byggande. Som trainee kommer du att få en tillsvidareanställning i Partille kommun. Under 14 månader ingår du i traineeprogrammet och genomför breddningsperioder i tre andra företag eller förvaltningar, samt deltar i ett utvecklingsprogram i kommunikation, grupputveckling och personlig utveckling. Genom att ingå i traineeprogrammet får du chansen att skaffat dig en helt unik erfarenhet och ett brett kontaktnät som kommer att ge dig karriärmöjligheter inom hela sektorn. Partille växer från förort till förstad och är en expansiv kommun i Göteborgsregionen. Vi planerar för en samtid och en framtid där alla kan leva mitt i det goda livet. Vi är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun med korta beslutsvägar. Här uppmuntras förvaltningsövergripande samarbeten och medarbetarna ges möjligheter att utvecklas och växa i sina roller. Våra ledord i arbetet är allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Verksamheten styrs av politiskt uppsatta mål för invånarnas bästa vilket gör vårt arbete både varierat, utmanade och komplext. Som mark- och exploateringsingenjör på samhällsbyggnadskontorets planeringsavdelning är du med och bygger framtiden i Partille och medverkar till en fortsatt hållbar samhällsplanering.
Kategorier: Tekniskt arbete
Sidan publicerad: Torsdag, 7 februari 2019, 00:00