I Partille har vi en väl utbyggd för-, grund- och gymnasieskola med egen profil för verksamheterna. Vi arbetar strukturerat med att utveckla våra verksamheter, har ett tydligt digitalt fokus och ser alltid till barnets och elevens bästa. Våra pedagoger karakteriseras av ett stort engagemang, glädje i undervisningen och en drivkraft att ständigt utveckla metoder för lärande. Välkommen till oss!

Lediga tjänster just nu

Just nu finns ett flertal lediga tjänster inom våra pedagogiska verksamheter. Välkommen med din ansökan!

Öjersjö Brunn söker lärare i bild och textilslöjd, sista ansökningsdag 16 december

Möjlighet för en engagerad speciallärare, Oxledsskolan, sista ansökningsdag 17 december

Möjlighet för en nytänkande och driven specialpedagog, Oxledsskolan, sista ansökningsdag 17 december

Lärare till introduktionsprogram på Partille Gymnasium, sista ansökningsdag 17 december

Bildlärare till Partille Gymnasium, sista ansökningsdag 17 december

Jonseredsskolan söker lärare i svenska och engelska, sista ansökningsdag 19 december

Jonseredsskolan söker lärare i musik, sista ansökningsdag 19 december

Sotenäs förskola söker två förskollärare, sista ansökningsdag 20 december

Elevassistent till årskurs 4-5, Jonsereds skola, sista ansökningsdag 21 december

Elevassistenter till gymnasiesärskolan (två tjänster), sista ansökningsdag 24 december

Om Partille kommun

Partille kommuns vision är att man ska leva mitt i det goda livet. Våra 37 000 invånare och människor som arbetar och verkar i kommunen ser vi som våra kunder. Det är upp till oss 2 800 anställda, att leverera kvalitet och service som innebär att det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Internt arbetar vi med en gemensam kultur för alla anställda som rustar oss för uppdraget. Värdeorden i kulturarbetet är allas lika värde, professionalitet och framåtanda.

Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.

Pedagog Partille

Pedagog Partille är en webbplats för pedagoger som vill inspireras och utveckla både sin verksamhet och sin undervisning. Den är till för alla pedagoger och skolledare från förskola till vuxenutbildning.

Här hittar du Pedagog Partilles webbplats och här finns Pedagog Partilles facebooksida.

Förmåner

Förmåner

Partille kommun har som mål att ha en bra lönenivå där vi ska ligga i topp 3 inom Göteborgsregionen. Som medarbetare har du möjlighet att ta del av en rad förmåner.

  • Friskvård. Som kommunanställd får du delta i olika aktiviteter för att främja trivsel och hälsa. En del är gratis och andra är kraftigt rabatterade. Du får också friskvårdskuponger.
  • Förmånscykel. Du kan mot bruttolöneavdrag varje månad hyra en kvalitetscykel till bra pris. Efter tre år köper du ut den eller lämnar tillbaka den. Visste du förresten att det bara tar en halvtimme att cykla från centrala Göteborg till Partille?
  • PK PIF. PK PIF är en förkortning av Partille kommuns Personal- och Idrottsförening. Syftet med föreningen är att "Främja trivsel och hälsa genom ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter". Som anställd i Partille kommun är du automatiskt medlem i PK PIF och kan delta i de aktiviteter som föreningen anordnar.
  • Personalstöd. Samtliga medarbetare i Partille kommun har möjlighet att ringa Falck Healthcare och få stöd vid problem som påverkar hen i arbetslivet eller privat.

Verksamhetsförlagd utbildning och praktik i Partille kommun

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU innebär att studenter genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats. Partille kommun erbjuder individanpassad VFU utifrån dina erfarenheter och behov.

Här kan du läsa mer om VFU i Partille kommun.

Skolwebbar

Alla grundskolor i Partille kommun har webbplatser. Där kan du gå in och läsa mer om de olika verksamheterna. Här finns en samlad sida med länkar till skolwebbarna.