I Partille finns cirka 3200 registrerade företag inom nästan 400 branscher. Varje år startas 200 till 250 nya företag. Kommunen arbetar för att underlätta för företagare att etablera sig här.

Innehåll på sidan

Rubrikerna i punktlistan nedanför är länkade så att du snabbt ska kunna ta dig fram till relevant information. Det går förstås lika bra att scrolla sidan.

Näringslivsstrategi och program

Partille kommun har som mål att varaktigt vara en av Sveriges bästa näringslivskommuner. Syftet med vår "Näringslivsstrategi 2035" är både att tydliggöra och stärka Partilles bidrag i den regionala näringslivsutvecklingen och att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen.

Kopplat till näringsstrategin finns näringslivsprogrammet #topp10till2020, en handlingsplan med konkreta insatser och åtgärder för att nå de uppsatta målen i näringslivsstrategin.

Länkar

Sidan Partille kommuns Näringslivsstrategi 2035.

Sidan Partille kommuns näringslivsprogram #topp10till2020.

Kommunens näringslivsenhet

Näringslivsenheten är en förmedlande länk mellan dig som företagare och Partille kommun. Vi anpassar vårt stöd utifrån de behov du har som företagare och guidar dig vidare både till rätt verksamheter inom kommunen och organisationer och nätverk i det lokala näringslivet. Kontakta näringslivsenheten via Partille kundcenter. 

Näringslivsenheten kompletteras av en kommunens näringslivsgrupp. Personerna som ingår i gruppen jobbar med olika saker inom kommunen, men alla har en koppling till företagande på något sätt. Syftet med gruppen är att förbättra samordningen av företagarfrågor inom kommunen och därmed även vår service till företagare. Kontakta gärna även näringslivsgruppen via Partille kundcenter.

Länk

Kontakta Partille kundcenter.

Upphandling & inköp

När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi offentliga upphandlingar eller inköp. Du som företagare kan delta i våra upphandlingar genom att lämna anbud. Läs mer på sidan Upphandling och inköp och ta del av kommunens upphandlingsplan. På sidan har du möjlighet att anmäla ditt företag till kommunens företagsregister för direktupphandling.

Länkar

Sidan Upphandling & inköp

Sidan Partille kommuns upphandlingsplan.

E-tjänst för anmälan till kommunens företagsregister för direktupphandling.

E-tjänst för avtalsredovisning för leverantörer till kommunen med ramavtal.

Tillstånd & tillsyn

När du som företagare ska starta, utöka eller ändra en verksamhet som regleras i lag, måste du anmäla eller söka tilltånd för verksamheten av kommunen och ibland även av andra myndigheter. Läs mer om anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, kommunens tillsyn och om ditt ansvar som företagare på sidan Tillstånd och tillsyn.

Länk

Sidan Tillstånd och tillsyn

Hur mäts vår företagarservice?

För att identifiera inom vilka områden som kommunen kan förbättra sin service till företagen, analyseras Partilles resultat i Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) tertialmätningar ”Löpande Insikt” och i Svenskt Näringslivs årliga undersökning och ranking av det upplevda företagsklimatet. Parallellt satsar kommunen på förstärkt kommunikation och kontinuerlig dialog med näringslivet genom näringslivskvällar, företagsfrukostar och föredrag och informationsträffar riktade till företagare.

Länkar

Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) tertialmätningar ”Löpande Insikt”.

Svenskt Näringslivs årliga undersökning och ranking av det upplevda företagsklimatet.

Hjälp oss att bli bättre!

Vad gör vi bra? Och vad kan vi göra bättre för dig som driver företag Partille? Din åsikt är viktig för oss i vår strävan att fortsätta utveckla företagsklimatet. Hjälp oss genom att svara hur du upplever kontakten med kommunen och företagsklimatet i Partille i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) och Svenskt Näringslivs respektive enkäter som skickas ut årligen till ett urval företagare i kommunen.

Har du egna konkreta förslag och synpunkter på hur du tycker att Partille kommuns service till företagarna kan bli bättre så vill vi gärna ta del av dem. Skicka dem till oss via vår e-tjänst "Idéer för ett bättre företagsklimat".

Länk

E-tjänst för idéer för ett bättre företagsklimat.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på vår verksamhet? Hör av dig till oss! Dina synpunkter och klagomål hjälper oss att rätta till misstag och förbättra oss. Använd kommunens e-tjänst för synpunkter & felanmälan.

Länk

E-tjänst för synpunkter & felanmälan.

Aktiviteter för företagare

Kommunens näringslivsenhet och de lokala företagsnätverken ordnar regelbundet träffar för alla företagare. Till exempel frukostmöten, föreläsningar och näringslivskvällar. Syftet med våra aktiviteter är att informera, stärka och föra samman olika företag och att erbjuda utbildningar och inspirera. Håll koll på vad som händer för företagare via kommunens kommunens webbplats partille.se, vår evenemangskalender, nyhetsbrevet Partille näringsliv och vår Facebooksida Facebook.com/partillenaringsliv. Hör gärna även med de lokala företagsnätverken om vad som är på gång.

Länkar

Kommunens evenemangskalender.

Prenumerera på nyhetsbrevet Partille näringsliv.

Följ Partille näringsliv på Facebook.com/partillenaringsliv.

Tipsa oss om företagsaktiviteter!

Tipsa Partille kommun om lokala aktiviteter öppna för alla företagare i Partille! Vi publicerar dem vår evenemangskalender på partille.se och på vår Facebooksida Facebook.com/partillenaringsliv. Fyll i så detaljerad information som möjligt och bifoga gärna en bild.

Länk

Tipsa om evenemang här!

Nätverk för företagare 

I Partille finns flera nätverk för företagare. Syftet med nätverken är att skapa kontakter, såväl med varandra som med kommunen, för att främja företagandet i Partille.

Frukostklubben för företagare

Frukostklubben är ett nätverk som ger dig möjlighet att marknadsföra dig och ditt företag och att knyta nya affärskontakter i Partille. Vi träffas en gång i månaden för frukost, mingel och en gemensam aktivitet till exempel ett föredrag eller ett studiebesök. Vid varje träff agerar ett företag värd med ansvar för lokal och frukost. Om du vill gå med i frukostklubben kontakta Catrin Emanuelsson.

Länk

E-posta till Catrin Emanuelsson på catrin.emanuelsson@seb.se.

Företagarna Partille

Företagarna Partille är en lokal förening under riksorganisationen Företagarna vars arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna Partille verkar för att skapa ett starkt lokalt nätverk bland våra företagare och samarbetar med kommunen kring olika arrangemang. Företagarna Partille träffar dessutom kommunledningen en gång i kvartalet för att diskutera näringslivsfrågor. Har du frågor eller synpunkter som du vill framföra? Kontakta ordförande i företagarföreningen Lena Råberg.

Länkar

Företagarna i Partille.

E-posta till Lena Råberg på lena@tryck.net.

Företagsnätverket Bollkänslan

Bollkänslan är IK Sävehofs affärsnätverk med i dag närmare 100 medverkande företag. Bollkänslan stöder klubbens Akademi med 300 ungdomar i åldern 15–19 år. Nätverket träffas minst tre gånger på våren och tre gånger på hösten. Deltagarna har även tillgång till en rad andra event som IK Sävehof arrangerar. Kontaktperson: Mats Janson, marknadschef.

Länk

E-posta Mats Janson på mats@savehof.se.

Starta företag i Partille

Har du en bra företagsidé och är sugen på att starta eget? I Partille kommun satsar vi på det lokala näringslivet och vill bidra till att fler företag startas här.

Nyföretagarcentrum i Partille

Nyföretagarcentrum Partille ger affärsmässig rådgivning och stöd till nya företagare i Partille. Verksamheten finns i Kulturum, med ingång från Gamla Kronvägen 62 A. Där kan du få hjälp med din affärsidé, din affärsplan, budgetfrågor, marknadsföring och annat du funderar på kring ditt företagande. Nyföretagarcentrum håller också nyföretagarkvällar. Rådgivningen och nyföretagarkvällarna är gratis tack vare ett lokalt nätverk av samarbetspartners som stöder Nyföretagarcentrum både med finansiella medel, personlig expertis och sitt engagemang.

Länk

Nyföretagarcentrum Partille

YESBOX - Home of entrepreneurs 

På Yesbox kan du som går i starta-eget tankar eller som har en idé du vill utveckla få inspiration och professionell stöttning att ta nästa steg. Yesbox erbjuder rådgivning, seminarier, workshops och kurser och snabbt och kostnadsfritt stöd till företag som behöver ekonomisk hjälp genom Företagsakuten.

Yesbox är ett samverkansprojekt mellan ett flertal aktörer inom vägledning, rådgivning och utbildning riktad till entreprenörer och innovatörer som söker stöd och hjälp i början av sitt företagande. Bland annat ALMI, Business Region Göteborg, Connect, Coompanion, CSR Västsverige, Drivhuset, Framtidsfrön, Göteborgs uppfinnarförening, Mikrofonden, Nyföretagarcentrum, Un företagsamhet och Venture cup.

Länkar

Yesbox evenemangskalender.

Yesbox - Home of entrepreneurs startsida. 

Starta-eget-kurs med ALMI och BRG

Tillsammans med ALMI erbjuder vårt regionala utvecklingsbolag Business Region Göteborg (BRG) kostnadsfria startseminarier i fem delar som ger både inspiration, kunskap och möjlighet att bredda ditt nätverk. Dessa anordnas återkommande i hela Göteborgsregionen och är till för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner dig som nybliven företagare. Kurserna ger dig kunskap om hur du praktiskt går till väga för att starta ett företag och en gedigen grund att stå på inför ditt framtida företagande.

Länk

ALMI:s och Business Region Göteborgs startseminarier för nya företagare.

Skapa personlig checklista inför företagsstart

På verksamt.se finns samlad service och information från myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket på samma plats. Allt för att göra det enklare både för dig som vill starta företag eller redan driver ett företag. På verksamt.se kan du även skapa checklistor för vad du måste göra när du ska starta ett företag. Välj vilken företagsform du ska starta och svara på några enkla frågor så får du en checklista med information och länkar som är anpassade till din situation.

Länk

Checklistor för att starta företag på Verksamt.se.

Hjälp med lån och riskkapital

Via ALMI Företagspartner Väst kan du även få rådgivning och hjälp med lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. ALMI erbjuder bland annat även mentorskapsprogram och rådgivning för entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige.

Länk

ALMI Företagspartner Väst

Flytta ditt företag till Partille

Markanvändning i Partille

Den fysiska samhällsplaneringen i kommunen hanteras genom ett antal planer. Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplan med visioner om den framtida samhällsutvecklingen i Partille samt för detaljplaner och områdesbestämmelser om hur marken får användas.

Länk

Sidan Översiktsplanering i Partille kommun.

Kommunens markreserv

En del av marken i Partille utgör kommunens markreserv, det vill säga mark som i framtiden kan komma att användas för samhällsbygge. Till dess att marken behövs förvaltas den av samhällsbyggnadskontoret och kan arrenderas ut till företag. Kontakta mark- och exploateringsenheten via Partille kundcenter om du har frågor om kommunens markreserv.

Länk

Kontakta Partille kundcenter.

Hitta mark & lokaler

Genom vårt regionala utvecklingsbolag Business Region Göteborg (BRG) har du möjlighet att hitta mark för näringslivet och lediga lokaler i Göteborgsregionen. Andra exempel på webbplatser där du kan söka och hitta lokaler finner du via en internetsökning på "lokaler+Göteborg".

Länkar

Ledig lokaler i Göteborgsregionen.

Ledig mark för näringslivet i Göteborgsregionen.

Få hjälp att etablera dig i regionen

Business Region Göteborg erbjuder även konfidentiell och kostnadsfri etableringsservice för företagare som vill till Göteborgsregionen.

Länk

Business Region Göteborgs etableringsservice.

Utveckla ditt företag

Tillväxtprogrammet Expedition framåt

Driver du företag och vill växa? Genom vårt regionala utvecklingsbolag Business Region Göteborg har du möjlighet att delta i Expedition Framåt, ett tillväxtprogram för små och medelstora företag. Programmet är indelat i etapper för att stötta företagen i sina olika tillväxtfaser. Det kan handla om att anställa sin första medarbetare, skapa ordning och reda i företaget eller att vässa ledarskap, marknadsföring, försäljning och organisation.

Business Region Göteborg har även flera andra verktyg för dig som vill utveckla ditt företag.

Länk

Om Expedition Framåt på businessregiongoteborg.se.

Utveckla ditt företag med Business Region Göteborg.

Utbildning & rådgivning om konsumenträtt

Genom Konsument Göteborg kan företagare i Göteborg, Ale, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö få hjälp att utbilda sig själva och sin personal inom konsumenträtt. Utbildningen kan till exempel vara för en bilfirma och handla om de speciella regler som gäller vid bilköp, eller för en hemelektronikbutik eller möbelaffär och handla om de frågor som finns i samband med köp av deras varor. Det kan även gälla rätten att reklamera en vara eller tjänst.

Konsument Göteborg kan även erbjuda allmän rådgivning om konsumenträtt till företagare i kommunerna ovan. Till exempel om allmänna frågor inom det konsumenträttsliga området, enklare ärenden inom den egna verksamheten som råd när man fått betalningskrav på en så kallad ”bluffaktura” och allmän information kring den aktuella frågeställningen i ett enskilt konsumentärende.

Kontakta Konsument Göteborg.

Ekonomiska problem i företaget?

Företagsakuten

Har du eller riskerar du att få ekonomiska problem i företaget? Vänta inte med att ta hjälp, utan gör det så snart som möjligt. Genom Business Region Göteborg har du möjlighet att få hjälp snabbt, kostnadsfritt och under sekretess genom Företagsakuten. Hit kan även du som är företagare med aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag vända dig. 

Företagsakuten erbjuder inte lån eller bidrag. Däremot kan du få upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning och handledning med målet att förhindra en konkurs och se till att dina medarbetare kan arbeta kvar hos dig. Du kan ringa eller e-posta dem direkt med dina frågor. 

Kontaktuppgifter

Telefon: 020-100 132.

E-post: kontakt@foretagsakuten.se.

Länk

Företagsakuten.

Skuldrådgivning och skuldsanering

Det är Kronofogden som handlägger ansökningar om skuldsanering. Myndigheten har information om skuldsanering för företagare. Läs mer här. Du som driver en enskild firma kan få hjälp genom kommunen att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden om ekonomin i företaget är enkel att utreda. Men vi måste först göra en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare genom Partille kundcenter.

Länkar

Om skuldsanering för företagare på Kronofogden.se.

Kontakta Partille kundcenter.

EU-rådgivning för företag

Det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network erbjuder gratis rådgivning till företagare om hur du kan nå ut med dina tjänster och varor på andra marknader än den svenska. Till exempel var du hittar utlysningstexter om offentlig upphandling i EU, vilka tröskelvärden som gäller för offentlig upphandling i EU och hur du kan delta i offentliga upphandlingar i andra EU-länder. Du kan också få information om EU-direktiv och andra regler som rör företagande och näringsliv i Europa och hur du kan söka EU-stöd. Enterprise Europe Network kan också hjälpa dig att få kontakt med nätverk med internationella affärspartners, agenter och distributörer.

Länk

Enterprise Europe Networks startsida

EU-projektet Göteborgs Insjörike

Du som är företagare i Partille kan söka stöd som utvecklar landsbygden genom det lokala EU-projektet Leader Göteborgs Insjörike. Partille ingår i projektet tillsammans med kommunerna Lerum, Härryda och Alingsås. Sammanlagt finns 45 miljoner kronor att söka fram tills projekttidens utgång år 2020. Det finns tre övergripande mål för EU-projektet – förbättrad livskvalitet genom samverkan, hållbar landsbygdsutveckling, hållbar besöksnäring och ökat företagande. Samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor uppmuntras.

Länk

EU-projektet Leader Göteborgs Insjörike

Struktur- och investeringsfonderna

De europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. Det finns fyra så kallade ESI-fonder i Sverige som i sin tur finansierar flera olika EU-program i vilka svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. Mer information om ESI-fonderna och EU-programmen hittar du på EUfonder.se.

Länk

EUfonder.se

Utmärkelser för lokala företagare

För att stimulera det lokala företagandet och lyfta fram lokala företag utser Partille kommun och Företagarna Partille varje år Årets uppstickare och Årets företagare.

Årets uppstickare

För att uppmuntra nyföretagandet utser kommunen och Företagarna Partille  Årets uppstickare. Utmärkelsen delas ut på hösten på kommunens näringslivskväll. För att kunna utses till Årets uppstickare måste företagaren ska äga och driva företaget och utifrån en egen affärsidé och ha startat sin verksamhet i Partille kommun under de senaste tre åren. Om det redan finns liknande företag i kommunen måste uppstickarföretaget utmärka sig på något sätt. Kanske genom en ovanlig affärsidé, ett annorlunda utbud eller sätt att möta sina kunder. Dessutom krävs att företaget fått snurr på affärerna eftersom det efter tre år ska kunna bära sina kostnader.

Årets företagare

För att uppmärksamma framförallt små och medelstora lokala företag och deras insatser utser Företagarna Partille tillsammans med kommunen Årets företagare. Utmärkelsen delas ut på våren vid Förtagarnas årsmöte. Årets Företagare ska äga och driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Andra kriterier är tillväxt, god lönsamhet, kreativitet, miljötänkande samt att visa gott ledarskap och att vara en god förebild som leder till en bra företagsutveckling i Partille.

Partilles utvecklingsföretag

Med priset vill vi lyfta både det lokala näringslivet och samarbetet mellan kommunerna och Business Region Göteborg (BRG) för att främja den positiva utvecklingen i hela Göteborgsregionen. Konceptet har tagits fram av GR-kommunerna och BRG. Utmärkelsen delas ut på våren på Partille kommuns näringslivskväll. Utöver äran består priset av ett års medlemskap i BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt värt cirka 10 000 kronor. Kandidater till Partilles pris tas fram av BRG och kommunen. BRG gör det första urvalet av tio till femton potentiella Partilleföretag med en omsättning på minst 500 000 kronor per år. Baserat på företagets förädlingsvärde och attraktionskraft väljer kommunen därefter ut vilka tre av dessa företag som ska nomineras till Partilles utvecklingsföretag. Slutligen utser en jury med representanter från BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt det företag som får utmärkelsen.

Tidigare pristagare

Årets uppstickare

 • 2019 One Cake
 • 2018 Fusura AB
 • 2017 Improve Health
 • 2016 Din Baby
 • 2015 NR KYL AB
 • 2014 High Adventure Partille AB
 • 2013 Småföretagarhuset
 • 2012 Hotel och Vandrarhem 10
 • 2011 Signmax AB
 • 2010 Smällkaramell – Re-design och inredning
 • 2009 Libanesiska bageriet i Gbg AB
 • 2008 IHP AB
 • 2007 Stilrent AB
 • 2006 Mamma Pappa Barn

Årets företagare

 • 2019 Poppels bryggeri AB
 • 2018  Signmax AB
 • 2017 Alufront AB
 • 2016 Kåhögs gård AB
 • 2015 Taras Hallgren & Son Aktiebolag.
 • 2014 Waterproof Diving International AB.
 • 2013 Cederleüfs & Svenheimers Bageri och Konditori AB
 • 2012 Johan i Hallen i Göteborg AB
 • 2011 Centraction
 • 2010 Ingen pristagare utsågs. Företagarna i Partille harmoniserade sina regler med Företagarna Riksorganisation för att underlätta för prisade Partilleföretagare att även kunna nomineras till Årets företagare på regional och nationell nivå.
 • 2009 Holmgrens Väst AB
 • 2008 Floorit AB
 • 2007 Bellis Växtmiljö AB
 • 2006 Riviera Markiser och Persienner AB
 • 2004 Milleteknik AB
 • 2003 Triumfglass och Diplom-Is AB
 • 2002 KSE Gruppen AB
 • 2001 Telekontakt Dan Olsson AB

Årets utvecklingsföretag

 • 2019 I love pizza
 • 2018 Instrumenta AB