Partille är attraktivt både som plats att bo på och att arbeta på. Befolkningen växer stadigt och vi har i dag cirka 37000 invånare. Kommunen samverkar med olika myndigheter och organisationer för att möta de möjligheter och utmaningar som finns på den lokala arbetsmarknaden.

Partille kommun har en befolkning på cirka 37000 invånare och antalet växer hela tiden. Den pågående centrumutvecklingen och det storstadsnära läget med välutbyggd kollektivtrafik och infrastruktur gör Partille attraktivt både som plats att arbeta på och att bo på. Cirka 13700 invånare lämnar varje dag Partille för att arbeta i en annan kommun. Samtidigt kommer cirka 7200 personer till Partille för att arbeta.

De flesta arbetstillfällena i Partille finns inom vård, omsorg, utbildning och handel. Den största offentliga arbetsgivaren är kommunen med cirka 2825 anställda. Den största privata arbetsgivaren är Ericsson Local Services AB inom Ericssonkoncernen med cirka 325 anställda. Här finns över 3200 registrerade företag inom nästan 400 olika branscher. Och varje år startas 200 till 250 nya företag.

Partilles invånare är välutbildade. 45 procent av alla personer mellan 20 och 64 år hade en eftergymnasial utbildning år 2014. I riket i stort hade 39 procent eftergymnasial utbildning samma år. Invånarnas medelinkomst år 2014 var 338 000 kronor. Den är betydligt högre än medelinkomsten i hela landet som var 294 000 kronor.

I Partille är arbetslösheten lägre än i övriga Sverige. Bland invånarna mellan 20 och 64 år var cirka 4 procent arbetssökande 2015, jämfört med 7 procent i riket som helhet. För ungdomar i Partille mellan 20 och 24 år var arbetslösheten 6 procent, jämfört med nio procent i övriga landet. Partille kommun samverkar med olika myndigheter och organisationer för att möta de utmaningar och möjligheter som finns på den lokala arbetsmarknaden.

Lediga jobb i Partille

Det går att hitta jobb i Partille på flera olika sätt. Lediga jobb i kommunen annonseras alltid ut via offentligajobb.se. Vissa kommunala jobb annonseras även ut i tidningar lokalt, regionalt eller nationellt. Via Arbetsförmedlingens webbplats kan du hitta jobb hos fler arbetsgivare i Partille. Du kan även besöka Arbetsförmedlingens lokalkontor som ligger i Partille kommunhus för att få hjälp att hitta jobb som passar dig. Myndigheten ger också tips och råd om allt från hur du skriver en jobbansökan till hur du ska tänka vid jobbintervju och vid påskrift av anställningsavtal. Som jobbsökande kan det också vara bra att registrera sig på rekryteringssajter som arbetar med att matcha arbetssökande inom specifika yrkesgrupper med rätt arbetsgivare. För att snabbt få information om lediga jobb inom din bransch kan du även ha nytta av att delta i nätverk och sociala medier med fokus på jobb och nya karriärmöjligheter. Det personliga nätverket är också viktigt när du letar arbete. Många jobb tillsätts via kontakter, så berätta gärna för dina vänner att du söker jobb och be dem att tipsa dig.

Arbetslös eller arbetssökande

Blir du arbetslös ska du i första hand skriva in dig på arbetsförmedlingen. Det är viktigt för att olika åtgärder som kurser och praktik ska kicka igång. För dig som är långtidsarbetslös, har varit sjukskriven eller som av olika andra anledningar står en bit ifrån arbetsmarknaden så anordnar kommunen en rad verksamheter för att du ska hitta en lämplig sysselsättning. Läs mer här om vad kommunen erbjuder för stöd till arbetssökande.

Praktik

I Partille kommun går det att praktisera inom flera yrkeskategorier. En praktikplats hos oss ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper, få ett utökat kontaktnät och att skaffa arbetslivserfarenhet inom en stor organisation med ett oerhört varierat utbud. För somliga är praktik det första mötet med arbetslivet, medan det för andra är en möjlighet att använda och fördjupa befintlig yrkeskompetens.

Verksamhetsförlagd utbildning

Du som är högskolestudent är välkommen att ansöka om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i Partille kommun. Vi erbjuder VFU inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och inom den pedagogiska verksamheten. Hos oss får du en strukturerad praktik som också kan bli en väg in på arbetsmarknaden.

Arbetsträning och rehabilitering

För den som har varit sjukskriven anordnar kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, flera verksamheter som fungerar som rehabilitering. Varje deltagare får då en individuell planering där stöd- och coachningssamtal erbjuds under tiden i verksamheten. Mer om AME:s verksamheter som riktar sig till personer som behöver hjälp med att hitta en väg tillbaka till arbetslivet hittar du här.

Arbete och sysselsättning för ungdomar

Även om arbetslösheten är något lägre för ungdomar i Partille kommun än riksgenomsnittet så finns det vissa grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen har en del riktade insatser mot ungdomar.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Behöver du hitta tillbaka till skolan eller komma ut på arbetsmarknaden? Du som varken studerar eller jobbar och är mellan 16-20 år och har gått ut grundskolan, men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.  Det innebär att kommunen enligt lag har ansvar för att ha kontakt med dig och att du har möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kan komma vidare i livet (Skollagen 29 kap. 9§). Till exempel aktiviteter från kommunens vägledningsenhet, arbetsmarknadsenhet och fältverksamhet och fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser som studie- och yrkesvägledning och praktik. Vårt jobb är att hjälpa dig att hitta rätt, men det är frivilligt att ta del av våra insatser. Tillhör du målgruppen kommer vi att försöka att nå dig. Du är naturligtvis varmt välkommen att själv ta kontakt oss som jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret via Partille kundcenter eller anmäla ditt intresse via vårt digitala formulär. Vår dörr står också öppen för dig som omfattas av kriterierna ovan men är äldre än 20 år.

Kommunala sommarjobb

Partille kommun erbjuder kommunala sommarjobb till ungdomar mellan 15 och 19 år som är folkbokförda i Partille. Som sommarjobbare ersätter du inte ordinarie personal. Tanken är att arbetsplatsen med din hjälp ska kunna göra det lilla extra som inte hinns med annars. De flesta arbetsplatserna finns inom äldreomsorg, städ, gräsklippning, barnomsorg, lägerverksamhet och parkarbete. Vi försöker i första hand att tillgodose de önskemål som sökanden angett i sin ansökan. Ansökningsperioden genomförs på våren varje år och sommarjobben går bara att söka via ett webbformulär på kommunens webbplats. Platserna tillsätts genom lottning. Ungdomar som tidigare inte haft sommarjobb inom kommunen prioriteras. Du kan få anställning en av tre perioder under sommarlovet och arbetar sex timmar per dag under tre veckor i följd. Arbetstiderna är vardagar klockan 8 till 15 med avdrag för en timmes lunch. Tiderna kan variera något mellan olika arbetsplatser. Då konkurrensen om de kommunala sommarjobben är hård uppmanar vi alla att även söka jobb på den privata arbetsmarknaden och att använda egna kontakter.

Ung sommarföretagare

Varje år erbjuder kommunen ungdomar möjligheten att pröva på att vara sommarföretagare. Som "Ung sommarföretagare" kan du själv, eller tillsammans med en kompis, driva eget företag under sommarlovet. Vi hjälper till med utbildning, stöd, försäkring och ett bra nätverk för att du ska kunna göra 'din grej' och tjäna pengar. Aktiviteten sker i tre steg under sommaren. Vi inleder med en gemensam kick-off-vecka och obligatorisk utbildning om företagande. Därefter är det dags för dig att starta och driva ditt företag. I slutet av lovet återsamlas alla sommarföretagare för en gemensam kick-out-träff då vi delar erfarenheter och utvärderar sommaren under glada former. Precis som de kommunala sommarjobben, riktar sig aktiviteten "Ung sommarföretagare" till dig som är mellan 15 och 19 år och som är folkbokförd i Partille kommun. Ansökningsperioden för Ung sommarföretagare är den samma som för de kommunala sommarjobben och ansökan görs via samma webbformulär. Tillsättning av platserna som Ung sommarföretagare görs via intervjuer. Vi bjuder föst in antagna ungdomar till ett informationsmöte. Om de är fortsatt intresserade bjuder vi in de minderårigas vårdnadshavare till ett eget informationsmöte.

Unga jobb

Tillsammans med lokala företagare deltar Partille kommun i Swedbanks satsning "Unga Jobb" för att skapa praktikplatser för unga inom det lokala näringslivet. Swedbanks idé är att få företag att erbjuda ungdomar praktikplatser för att ge dem en chans att få erfarenheter och kontakter inom arbetslivet, som i sin tur kan öka chansen till riktiga jobb. Inom ramen för "Unga Jobb" bjuds ungdomar och företagare i Partille in till gratis  frukostmöten med speed dating där båda parter får chans att prata kort med varandra och i bästa fall hitta möjligheter till praktik. Unga Jobb riktar sig till dig som är mellan 18 och 24 år och antingen är inskriven i Arbetsförmedlingens program Jobbgaranti för ungdomar eller står i kontakt med Partille kommuns arbetsmarknadsenhet.

Arbete och sysselsättning för nyanlända

Nyanlända vuxna har rätt till SFI-undervisning genom vuxenutbildningen och barn under 18 år går i vanlig skola eller förskola. Mer om kommunens arbete med invandring och integration kan du läsa om här.

Volontärverksamhet

Vill du dela med dig av din tid för att ge glädje och stöd till andra? I så fall kan ett volontärsuppdrag i Partille kommun vara något för dig. Volontärsuppdragen finns vanligtvis inom skolan, sociala verksamheter, äldreomsorgen eller inom fritidssektorn. Kanske kan du läsa sagor för de minsta barnen eller hjälpa till med läxor? Eller träffa äldre i deras hem, vara deras sällskap en stund och ge trygghet på promenader? Ett växande behov finns också för att guida våra nyanlända Partillebor att känna sig hemma. Läs mer och anmäl ditt intresse här.