Partille kyrka

Partille kyrka är troligen från 1200-talet och kommunens enda bevarade medeltidsmiljö.  Kyrkan är uppförd av vitputsad gråsten och placerad på en svag upphöjning vid Säveån ”mitt i byn”. Kyrkan har typiska medeltida drag, enskeppig byggnadskropp med dominerande brant tak och avsaknad av klocktorn. Även den vitputsade fasaden är ett viktigt karaktärsdrag hos medeltida sockenkyrkor.

 

Partille kyrka.Altaret i trä härstammar från den gamla kyrkan. År 1691 kompletterades det med nuvarande altartavla skänkt av dåvarande ägaren till Partille herrgård, Conrad von Braunjohan. Dopfunten i trä skänktes till kyrkan på 1690-talet.

 

Utbyggnaden av långhuset under 1600-talet och påbyggnader i form av sakristian från 1702 och vapenhuset från 1821 samt den fristående klockstapeln som tillkom 1652 är viktiga inslag i kyrkomiljön. De bär alla sin tids prägel vad gäller stiluttryck och materialanvändning, och berättar om ändrade behov i användandet av kyrkan. Den nuvarande klockstapeln är uppförd 1825. Den innehåller två klockor; en mindre från 1653 och en större från 1725.

 

Materialet är till största delen hämtat från boken ”Kulturmiljöer i Partille kommun”, en del av Partille kommuns kulturmiljöprogram. Boken finns att hämta gratis i receptionen på Partille Kulturum, så länge lagret räcker.Hitta hit

xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp