Hemtjänst

Du som bor hemma och har behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

 

Vi tar fasta på det du klarar själv och kompletterar med de olika insatser som du behöver. Målet är att du skall kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Omsorg och stöd & service

I Partille har vi delat in de insatser som erbjuds inom hemtjänst efter funktionerna omsorg samt stöd och service.

 

Med omsorg avses till exempel personlig omvårdnad, ledsagning och avlastning, åtgärder av trygghetslarm och matdistribution. Omsorg kan även omfatta hälso- och sjukvårdsinsatser som personalen utför på delegering från sjuksköterska och på direktiv från sjukgymnast/arbetsterapeut.

 

Med stöd och service avses en rad hushållssysslor och andra stödinsatser. Du som är yngre än 80 år får stöd- och serviceinsatser efter biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Du som är över 80 år erbjuds servicetjänster enligt kommunala riktlinjer, se längre ner på sidan.

Du får välja utförare

Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det betyder att du som har beviljats hemtjänst själv får välja vilken utförare som ska komma hem till dig. Utförare kan vara antingen kommunens egen hemtjänst eller ett privat företag, en så kallad extern utförare. De utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som vi ställer.

 

Du får information från din biståndshandläggare om hur du väljer i samband med att du får ditt biståndsbeslut om hemtjänst. Du kan också läsa mer om kundval under rubriken kundval till vänster.  

Servicetjänster till dig över 80

Du som är 80 år eller äldre har,  enligt kommunala riktlinjer, rätt till upp till åtta timmars serviceinsatser per hushåll och månad utan biståndsbedömning. Du väljer själv vilka tjänster du vill ha utförda på dina timmar utifrån en särskild servicemeny. En begränsning finns för städning där du kan få maximalt 1,5 timmar städ var tredje vecka. Du hittar servicemenyn i rubrikmenyn till vänster.

 

För serviceinsatserna tas ut en avgift upp till gällande maxtaxa för äldreomsorgen. Ansökan om insatserna görs på en särskild blankett från biståndsenheten.  Blankett för ansökan finner du i blankettrutan till höger.

 

För dig som är över 80 år och har behov av mer än åtta timmars stöd- och serviceinsatser per månad görs en biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen för samtliga timmar.xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp