Stipendier

När man studerar finns en uppsjö av olika stipendier att söka. Det tar tid att hitta de som kan vara aktuella men det kan löna sig. På biblioteket kan man låna Stora Fondboken.  Man kan även få hjälp att hitta rätt fond eller stipendium via Internet. Länken till höger är ett exempel på var du kan hitta information,  men det finns många olika sökvägar.

 

Nedanstående bidrag  finns att söka på vår skola:

Stiftelsen Carl A Wockatz

Elever kan söka ett bidrag från stiftelsen Wockatz. Man måste uppfylla följande kriterier:

  1. Man ska vara under 18 år
  2. Man ska vara svensk medborgare med hemort i före detta Göteborgs och Bohus län
  3. Man ska sköta sina studier, men det krävs inga höga betyg
  4. Bidraget ska underlätta för elever som har små ekonomiska omständigheter

Ansökan ska vara inne hos skolkurator senast den 18 september. Ansökningsblanketter finns hos skolkurator Mia, i väntrummets blankettställ, samt i länken till höger.

 

Kungliga och Hvitfeldtska Stiftelsen

Gymnasiestipendier

Av stiftelsens instruktion följer att gymnasiestipendium endast kan tilldelas elev som valt teoretisk studieinriktning.

 

Bohuslänskt stipendium kan tilldelas elev som är född i landskapet Bohuslän eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades. Bohuslänskt stipendium utgör för närvarande 10.000 kronor. Bohuslänskt stipendium utgår till elever i årskurs 2 och 3.

 

Stiftsstipendium kan tilldelas elev i gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län utanför landskapet, som är född inom Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades. Stiftsstipendium utgör för närvarande 8.000 kronor.
Stiftsstipendium utgår till elever i årskurs 2 och 3.

 

Som allmänna förutsättningar för att få Bohuslänskt stipendium och Stiftsstipendium gäller att hela familjens ekonomi bedöms oberoende om eleven är myndig eller omyndig för att det ska finnas en gemensam bedömningsgrund. Information om våra stipendier samt ansökningshandlingar till dessa finns på hemsidan via länken till höger.

 

Ansökningsblanketter finns hos skolkurator Mia, i väntrummets blankettställ. Ansökan ska lämnas till skolkurator Mia senast 15 oktober.

 

Utbildningsstipendium

Kan sökas av elever i åk 3 på våra teoretiskt inriktade program. Stipendiet består av en engångssumma på 10 000 kr. ”Stipendiet skall enligt stiftelsens instruktion vara en belöning för flit och goda kunskaper. Det skall tilldelas gymnasieelever födda i Göteborgs stift eller folkbokförda där när stipendiet beslutas. Stiftelsen har med detta stipendium för avsikt att uppmuntra till högre utbildning”. Detta stipendium har endast tilldelats elever med mycket höga betyg. 

Ansökningsblanketter finns hos skolkuratorer Mia, i blankettstället i väntrummet samt i länken till höger.