Partille erbjuder många fina fiskevatten.

Fiske i Partille

I Partille finns det fina möjligheter till bra fiske. Laxfisket är berömt, men det finns även andra fiskar som nappar. I södra Partille, väster om Landvettervägen, ligger sjön Prästtjärn. Sjön är cirka elvatusen kvadratmeter stor och ett före detta så kallat ”put-and-take-vatten”. Det innebär att det tidigare har satts ut fångstfärdig regnbågsöring i sjön och kan finnas en del kvar förutom de sedvanliga fiskarna.

 

I den norra delen av Bokedalens naturreservat ligger Stora Ramsjön och Lilla Ramsjön. I de två sjöarna finns det ett livskraftigt självreproducerande öringbestånd efter lyckad utsättning av Partille sportfiskeklubb under ett antal år. Andra sjöar att fiska i är Kåsjön, Iglatjärn och Åkersjön. Vissa av sjöarna omfattas av det regionala fiskekortet "Gula kortet". För information om vilka vatten som ingår se Sportfiskarnas hemsida i högerfältet.

Jonsereds strömmar

2008 bildades naturreservatet Jonsereds strömmar. Reservatet sträcker sig från Aspens utlopp i öster till Kåhögsbron i väster. Syftet är bevara de värdefulla lek- och uppväxtmiljöerna för lax. Vid reservatsbildningen omprövades vattendomen för Jonsereds kraftverk. Det innebar en högre minimitappning och således jämnare flödesnivåer under hela året. Dessutom är båda fiskvägarna förbi kraftverket öppna större delen av året. Det ger ökar laxens vandringsmöjligheterna till områden längre uppströms och ger fisken bättre förutsättningar.


Fisket i Säveån upplåts av Säveåns fiskevårdsområdesförening, i vilken både Partille, Göteborgs kommun och Sportfiskarna finns representerade. Säveån är uppdelat i Jonsereds- och Sävedalsvattnet med skilda fiskeregler och tider. För mer information om fiskeregler och tider gå in på Sportfiskarnas hemsida.

Fiskebrygga tillgänglig för alla

I naturreservatet Jonsereds strömmar har en ny fiskebrygga byggts. Den är anpassad till de tillgänglighetskrav som personer med funktionsnedsättning har.  Fiskebryggan invigs den 8 april 2011 och är öppen för fiske från den 1 maj då fiskesäsongen startar i Jonseredsvattnet.

 

Initiativet till fiskebryggan har tagits av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Partille kommun tillsammans med förbundet Sportfiskarna och ingår i utvecklingen av naturreservatet Jonsereds strömmar längs Säveån. Du kan läsa mer om fiskebryggan genom att klicka på rubriken Fiske för alla i menyn till vänster.

Riksintressant lax i Säveån

Om alla målsättningar förverkligas kan Säveån ge sportfisket mellan 500 och 600 laxar per år inom en inte alltför avlägsen framtid. Säveålaxen anses vara en av de få återstående genuina laxstammarna i landet. Därför klassas Säveån som ett riksintressant område och har förklarats som Natura 2000-område. Läs mer om Natura 2000-områden genom att klicka på länken i högerfältet.

Anrikt laxfiske

Laxfisket i Säveån är känt sedan lång tid tillbaka. Troligen höll några av Sveriges första invånare till vid Skallsjö ängar mellan Floda och Hedefors. Utgrävningar visar att dessa stenåldersmänniskor förmodligen levde av Säveålax på vintern. I historisk tid nämns laxfisket i 1863 års jordebok för Sävedalens härad, där 90 spekelaxar, saltade laxar, årligen skulle överlämnas till Elfsborgs slott.xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp