Partille östra centrum innehåller både handel, bostäder och en ny multiarena - Partille arena.

Partille Port och nya arenan

Gamla Kronvägen löper genom hela centrala Partille. Vägen är något av den röda tråden i utvecklingen av Partilles stadskärna från öst till väst och ska utformas till en stadsgata.

 

På tomten där bland annat Darosfabriken låg bygger vi Partille arena och Partille Port; som förlänger stadsbebyggelsen med sex kvarter österut. Detaljplanen för Partille Port omfattar cirka 112.000 kvadratmeter mark. Här ges utrymme för handel, kontorslokaler och över 800 nya bostäder. Den nya stadsdelen ska utvecklas till en levande och inbjudande entré till Partille.

Illustrationsplan för Partille Port. Klicka på bilden för att ladda ner större bild.
Illustrationsplan för Partille Port. Klicka på bilden för att ladda ner större bild!

Partille arena

I sammanhanget är Partille Aaena, med plats för upp till 4000 sittande åskådare, ett viktigt landmärke – och i sig en kreativ mötesplats mitt i centrum. Arenan kommer att ha plats för upp till sittande 4000 åskådare.   Inom arenaområdet ryms även konferenslokaler, kontor, restaurang och andra företag som bidrar till att stärka upp centrum. Arenan planeras att invigas hösten 2016.

 

Orden flexibilitet och tillgänglighet är i fokus för planeringen av arenan. Den ska vara en mötesplats för alla. För att kunna växla snabbt mellan olika evenemang, dag som kväll, ställs stora krav på hur Partille arena byggs. Inom området planeras även för andra verksamheter som konferenscenter, gym och en bowlinghall.

Partille Arena.
Partille arena. Illustration: Tengbom
 xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp