Vuxenutbildningen

Här hittar du information om Vuxenutbildning i Partille kommun. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer om respektive verksamhet.

 

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. 

Gymnasial vuxenutbildning

Partille kommun har tecknat ett avtal med Göteborgs Stad där fristående kurser och kurspaket är sökbara. Prioritering kommer att göras utifrån vuxenutbildningsförordningen och kommunens ekonomiska ram för verksamheten.

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande ut bildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. För att läsa SFI ska du vara över 20 år. 

Särskild utbildning för vuxna, Särvux

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, är för vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning. Särvux omfattas av tre nivåer: grundsärskola, träningsskola och gymnasial särvux. 

Yrkesutbildning, gymnasial

Partille erbjuder gymnasial yrkesutbildning via GRvux. Göteborgsregionens kommuninvånare har möjlighet att kostnadsfritt söka och läsa dessa utbildningar. 

Yrkeshögskoleutbildning, Yh

Yrkeshögskoleutbildningar svarar mot arbetsmarknadens behov och utbudet på dessa varierar därför över tid. Vuxenutbildningen i Partille erbjuder i dagsläget YH-utbildningarna:

Bygglovhandläggare - Bygglovkonsult

Stödpedagog 

Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning passar både det stora och det lilla företaget såväl kursinnehållsmässigt som tidsmässigt. xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp