Vuxenutbildningen

YH-utbildning till Stödpedagog
Klicka HÄR för att komma till ansökan

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studer. 

Gymnasial vuxenutbildning

Från och med hösten 2013 erbjuds gymnasial vuxenutbildning i Göteborg. Partille Kommun har tecknat ett avtal med Göteborgs Stad. Samtliga fristående kurser och kurspaket är sökbara. Prioritering kommer att göras utifrån vuxenutbildningsförordningen och kommunens ekonomiska ram för verksamheten.

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande ut bildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. För att läsa SFI ska du vara över 20 år. 

Särskild utbildning för vuxna, Särvux

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, är för vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning. Särvux omfattas av tre nivåer: Grundsärskola, träningsskola och gymnasial särvux. 

Yrkesutbildning, gymnasial

Partille erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna via GRvux. Göteborgsregionens kommuninvånare har möjlighet att kostnadsfritt söka och läsa dessa utbildningar. 

Yrkeshögskoleutbildning, Yh

Yrkeshögskoleutbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. 

Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning passar både det stora och det lilla företaget såväl kursinnehållsmässigt som tidsmässigt. 

Lärlingsutbildning

Våra lärlingsutbildningar ska ge dig en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Du får möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet. Detta tillsammans gör att du ska bli anställningsbar.Karta

xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp