Ugglums skola

Ugglums skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9.

 

Vi strävar efter att våra elever ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Vårt mål är att varje elev ska kunna hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande och därigenom stimuleras till att våga ta huvudrollen i sitt eget liv. Vi menar att kunskap utvecklas i samspel med andra och i ett växelspel mellan vad vi redan vet, vad vi vill uppnå, problem som uppstår och vilka erfarenheter vi gör.

 

För oss är det viktigt att eleverna är delaktiga i sin lärprocess och involveras i bedömningen. På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat och betonar utbildningens betydelse för en hållbar utveckling. Vi försöker även stimulera skola och omvärld att samverka – både nationellt och internationellt. Ett exempel är genom arbetet med ”Du gör skillnad”-temat som är gemensamt för alla elever.

 

En förutsättning för lärande är att eleverna känner sig trygga på skolan, fysiskt, psykiskt och socialt. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som leds av ett trygghetsteam. Pedagoger arbetar med utgångspunkt från främjande, förebyggande och åtgärdande insatser och detta gör de tillsammans med kamratstödjare som finns i varje klass från åk 3. Vi har också fadderverksamhet där förskoleklass och åk 9 möts i olika aktiviteter.

 

I Ugglums område ser vi förskoleklassen som en brygga från förskola till grundskola. Vi fångar upp barnens intressen och utgår från barnens nyfikenhet genom att uppmuntra barnen att våga och vilja prova nytt. I förskoleklassen har vi inga kunskapskrav.

 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Pedagogisk webbplats

Ugglums skola har en pedagogisk webbplats där man som elev och förälder hittar information såsom schema, planeringar och dagliga aktiviteter.

Aktuellt inom barn och utbildning:


Fler nyheter »


 • Hitta snabbt

 • Kontaktinformation

  • Ugglums skola
   031-792 15 04
   Skicka e-post »
  • Gerard Net
   Rektor Ugglums skola åk F-5
   031-792 14 54
   Skicka e-post »
  • Joakim Ryttsén
   Rektor Ugglums skola åk 6-9
   031-792 95 73
   Skicka e-post »
  • Ulrika Holm
   Servicechef
   031-792 99 67
   Skicka e-post »

Fakta

Förskoleklass - årskurs 9
Antal elever: 594
Antal klasser: 23

Pedagogisk webbplats: https://sites.google.com/site/ugglumsskola/

xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp