Furulunds skola

Furulunds skola f-9 

Furulunds skola ligger nära Furulunds centrum. Här finns Furan för elever från förskoleklass upp till årskurs 5 och Lunden för elever från årskurs 6 till årskurs 9. På Lunden finns även en förberedelseklass för elever som är nyanlända till Sverige och Partille

 

Furan är en skola för alla sinnen. I undervisningen använder vi skapande arbetssätt. Modern informations- och kommunikationsteknik är ett naturligt inslag i all undervisning. Vi har lärmiljöer som passar alla elevers sätt att lära sig, bland annat har Furan matematikverkstaden Kluran där matematiken ges praktisk betydelse och en gemensam slöjdsal för skapande i så väl mjuka som hårda material.  

 

Vi vill även att våra elever ska få bättre kunskap om vår omvärld och bättre förståelse för hur barn i andra länder har det. Därför har vi en vänskola i Uganda. Kontakten med vänskolan ökar medkänslan för andra människor och lär oss att visa respekt och tolerans för varandras olikheter och förutsättningar.

 

Lunden arbetar aktivt med ledstjärnor i vardagen. Ett sätt att göra det på är att i all undervisning diskutera och uppmuntra till goda relationer och ett gott beteende. Vi vuxna på skolan arbetar mycket med vår värdegrund och vårt förhållningssätt. Vi tror på elevens vilja och förmåga.  

 

Alla elever på Lunden har egna bärbara datorer sedan några år tillbaka. Det innebär att vi har utvecklat hög digital kompetens hos såväl elever som personal samt förmåga att variera våra arbetssätt med datorn som ett verktyg för lärande. Lunden har särskild inriktning mot musik vilket innebär att vi har utökad musikundervisning för alla elever. Skolan är även framgångsrik i idrottssammanhang och erbjuder bland annat extra idrottstid på vissa eftermiddagar.

 

Lunden har sedan flera år tillbaka också utbyte med skolor i England, Italien, Tyskland och USA. Vi möts regelbundet via internet, men även i verkligheten. Många elever har fått möjlighet att besöka dessa länder, bo i familjer och uppleva hur livet där både liknar och skiljer sig från livet i Partille.

 

Pedagogisk webbplats

Lunden åk 6-9 har en pedagogisk webbplats där man som elev och förälder hittar information såsom schema, planeringar och dagliga aktiviteter.

Aktuellt inom barn och utbildning:


Fler nyheter »


xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp