Furulunds skola

Furulunds skola f-9 

Furulunds skola ligger nära Furulunds centrum. Här finns Furan för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 5, med fritidshem och fritidsklubb, samt Lunden för elever från årskurs 6 till och med årskurs 9. På Lunden finns även en förberedelseklass för elever som är nyanlända till Sverige och Partille.

 

Furan är en skola för alla sinnen. Modern informations- och kommunikationsteknik är ett naturligt inslag i all undervisning. Vi har lärmiljöer som passar alla elevers sätt att lära sig, bland annat har vi matematikverkstaden Kluran där matematiken ges praktisk betydelse och Skaparytan för bild och slöjd, i så väl mjuka som hårda material.

Det är viktigt för oss att alla elever ska känna sig trygga under hela sin skoldag. Vårt trygghetsteam, tillsammans med kamratstödjarna, arbetar aktivt med detta och vi har även återkommande kompisdagar för alla elever på skolan.

I arbetet  med att skapa medvetenhet och förståelse för människors livssituation och om olika kulturer, har vi bland annat en vänskola i Uganda.

 

Lunden arbetar aktivt med ledstjärnor i vardagen. Ett sätt att göra det på är att i all undervisning diskutera och uppmuntra till goda relationer och ett gott beteende. Vi vuxna på skolan arbetar mycket med vår värdegrund och vårt förhållningssätt. Vi tror på elevens vilja och förmåga.  

 

Alla elever på Lunden har egna bärbara datorer sedan några år tillbaka. Det innebär att vi har utvecklat hög digital kompetens hos såväl elever som personal samt förmåga att variera våra arbetssätt med datorn som ett verktyg för lärande. Lunden har särskild inriktning mot musik vilket innebär att vi har utökad musikundervisning för alla elever. Skolan är även framgångsrik i idrottssammanhang och erbjuder bland annat extra idrottstid på vissa eftermiddagar.

 

Lunden har sedan flera år tillbaka också utbyte med skolor i England, Italien, Tyskland och USA. Vi möts regelbundet via internet, men även i verkligheten. Många elever har fått möjlighet att besöka dessa länder, bo i familjer och uppleva hur livet där både liknar och skiljer sig från livet i Partille.

 

Pedagogisk webbplats

Lunden åk 6-9 har en pedagogisk webbplats där man som elev och förälder hittar information såsom schema, planeringar och dagliga aktiviteter.

Aktuellt inom barn och utbildning:


Fler nyheter »


 • Hitta snabbt

 • Kontaktinformation

  • Furan åk F-5 Furulundskolan
   031-792 15 40
   Skicka e-post »
  • Björn Söderqvist Ceder
   Rektor Furulundsskolan åk F-5
   031-792 99 34
   Skicka e-post »
  • Lunden åk 6-9 Furulundskolan
   031-792 99 58
   Skicka e-post »
  • Leif Engdahl
   Rektor Furulundsskolan åk 6-9
   031-792 16 34
   Skicka e-post »
  • Petra Redin
   Servicechef samt skolskjutsansvarig
   031-792 15 38
   Skicka e-post »

Fakta

Förskoleklass - årskurs 5
Antal elever: ca 315
Antal klasser: 12
Årskurs 6 - 9
Antal elever: ca 300
Antal klasser: 12

Furans pedagogiska webbplats: https://sites.google.com/a/utb.partille.se/furulunds-skola-furan/
Lundens pedagogisk webbplats: https://sites.google.com/site/furulundlunden/

xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp