Daglig verksamhet

Daglig verksamhet vänder sig till vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar, personer med autism och personer med hjärnskador förvärvade i vuxen ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Daglig verksamhet finns med varierande inriktningar på flera platser i kommunen.

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens biståndshandläggare, se kontaktuppgifter i rutan till höger.

Målen för daglig verksamhet

  • Ta vara på den enskildes resurser
  • Öka den enskildes självständighet
  • Erbjuda meningsfull verksamhet
  • Ge möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, fysiskt och emotionellt samt öka den enskildes delaktighet och sociala kontakter i samhällslivet.

Kvaliteten i daglig verksamhet

  • Vi strävar efter att ha kompetent och kunnig personal.
  • Personalen ska ha ett förhållningssätt som präglas av respekt och lyhördhet samt värna om den enskildes integritet.
  • Den enskilde ska ha inflytande över verksamheten.
  • Verksamheten dokumenteras och utvärderas kontinuerligt.

Försäkring

Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring, gäller under verksamhetstid för personer i daglig verksamhet - funktionshindrade. För de personer inom daglig verksamhet som är på praktikplats via kommunens försorg har kommunen tecknat en ansvarsförsäkring. Läs mer om kommunens försäkringar genom att klicka på länken i i länkrutan till höger.  Telefontider

Handläggare för yngre
(SoL och LSS)
måndag-fredag 8.30-9.30

xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp