Återvinningskort - privatperson/hyresgäst, ansökan

Alla fastigheter för bostadsändamål i Partille kommun skall ha ett renhållningsabonnemang. Familjer/privatpersoner som bor i en sådan fastighet har rätt att lämna sitt grovavfall på kommunens återvinningscentral i Öjersjö. För att komma in på återvinningscentralen krävs det att man har ett återvinningskort (= passerkort). Har ni inte tidigare fått ett kort hemsänt kan ni beställa genom att fylla i nedanstående blankett. 

Bor du i villa

Du som bygger nytt hus (villa) får ett kort automatiskt när du beställer sophämtningen. Kortet sänds hem till er utan kostnad.

Bor du hyreshus

Bor du i hyreshus har du fem fria besök per år. Bor du i villa har du tio fria besök per år.

Korten 0 ställs 

Vid varje årskifte 0-ställs alla kort. Därefter laddas korten igen med fem respektive tio nya besök för det nya året.

Extrakort

Antal fria besök gäller per hushåll, extrakort innebär att man till en kostnad om 100 + moms kan få ytterligare ett plastkort, men detta innebär inte att man får fler besök per hushåll.

 

Värdehandling 

Passerkortet är en värdehandling, förvara det på ett säkert ställe. Om du förlorat ditt passerkort till Öjersjö Återvinningscentral är det viktigt att du spärrar kortet, se kontakt "VA och Renhållning" till höger. Vill du ha ett nytt kort så kostar det nya kortet 100 kronor + moms.

 

Fyll i formuläret på den här sidan, debitering av kortet görs på nästa faktura. Kortet skickas med posten. Observera att ni som bor i lägenhet måste uppge lägenhetsnr i formuläret nedan.

 

* = Obligatoriska svar

 


Ansökan avser *


Förlust av kort genom


 
 
 

xltw%tzE{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp{l}%ttwwp6vzxx%uyK{l}%ttwwp6%sp